פגשתי אותי

סדנאות

פגשתי אותי

מאהבה לצמיחה

בקרוב!
סדנה בעקבות הספר "פגשתי אותי"

.