NLP לילדים עם ADHD

NLP לילדים ומתבגרים

NLP לילדים עם ADHD


"קשב", על פי ההגדרה הבסיסית, קשור למבנים במוח אשר כשלעצמם נוגעים למגוון רחב של תהליכים חשיבתיים. תפקוד תקין ושלם של מערכות הקשב במוח שלנו חיוני להתפתחות ללא דופי של תפקודי החשיבה, עיבוד אפקטיבי ומהיר של המידע, קידוד מידע מכל סוג (אפילו מורכב), בקרת ביצועים וכן שימוש בטכניקות שונות במטרה להתמודד ולפתור קשיים ובעיות.

קשב מהווה תוצר שילוב בין אלמנטים שונים, ביניהם בחירה, יכולת התמדה, מיקוד, מוסחות, גיוסם של משאבים וכן קשב הנוגע לתהליכי הזיכרון. 

קשב, ריכוז ומה שביניהם


בנקודה הזו, ראוי לבצע אבחנה בין קשב לריכוז, אבחנה שרבים לא נותנים עליה את הדעת. קשב, מהבחינה הזו, הוא הליך הפנייתה של תשומת הלב לגירויים אשר נותנים את אותותיהם בשדה התודעתי. ריכוז, לעומת זאת, הוא  קשב מתמשך והפניית תשומת הלב למקום ספציפי.

- ADHD הוא מונח שמטרתו להגדיר אנשים, הן ילדים והן מבוגרים, אשר סובלים מקושי לווסת את הקשב, הפעילות המוטורית או הדחפים השונים, וזאת בהשוואה ליחידים בני אותו גיל. ADHD כולל כשלעצמו שלושה טיפוסים: הראשון הוא הפרעת קשב וריכוז (היה ידוע בעבר בתור ADD). זהו קושי להתמיד בריכוז ובהקשבה, קושי בוויסות החושים, עודף הסחות דעת ובחלק מהמקרים גם רגישות יתר. הפרעת קשב וריכוז כוללת בתוכה תסמינים מגוונים, דוגמת טווח ריכוז קצר במיוחד, דחיית דברים וקושי להתחיל אותם, קושי בבחירה בין גירויים ומשימות, קשיים בארגון, בהתארגנות, בניהול הזמן, בזיכרון או עם מצבים שאינם צפויים ועוד.

אימפולסיביות והיפראקטיביות, הקבוצה האחרת, לא כוללת בתוכה הפרעות קשב או ריכוז. תחת זאת, המשתייכים אליה מאופיינים בשלל תופעות. היפראקטיביות כוללת בתוכה עודף פעלתנות, תנועתיות רבה "מדי", דברנות יתר, חוסר יציבות בתגובות, פזיזות, ליקויים חברתיים, קשיים ביצירת קשר עין ועוד. אימפולסיביות באה לידי ביטוי בביצוע מעשים ללא מחשבה, בקשיים בדיבור הפנימי או בויסות הרגשי, בהתפרצויות זעם, ברפרטואר מצומצם של תגובות  ועוד.

- הקבוצה השלישית משלבת למעשה את שתי ההפרעות.

יתרונות ה-NLP עבור ילדים הסובלים מ- ADHD


החדשות הטובות הן שעבור ילדים הנמנים על אוכלוסיית הסובלים מ-ADHD, מציעה שיטת ה-NLP מגוון פתרונות רחב. בין התמורות החיוביות של השיטה עבורם ניתן למנות שינוי המחשבות השליליות ה"אוטומטיות" והפיכתן לחיוביות, לימוד סינגור עצמי, מיתון האימפולסיביות והענקת כלים להתנהלות שקולה יותר, סיוע בקבלת החלטות, שחרור והעלמת כעסים, שיפור הכישורים והקשרים החברתיים, סיוע בניהול, בארגון ובתכנות זמן ומשימות, טיפול במצבים של דחיינות ועוד.