NLP למתבגרים

NLP לילדים ומתבגרים

NLP לבני נוער


תקופת גיל ההתבגרות היא תקופה שבה עוברים הילדים שינויים דרסטיים, המביאים לכך שהם נעשים לא רק לנערים – אלא גם (כמעט) לבוגרים. השינויים נותנים את אותותיהם בכל תחומי החיים: מבחינה פיזית, המתבגרים והמתבגרות חווים התפתחות דרסטית והבשלה מינית, כאשר השינויים שעובר הגוף משמעותיים. בפן הרגשי, מלווה תקופה זו בתחושות דוגמת בלבול זהות, בושה, שינויים קיצוניים במצבי הרוח ואף בערך עצמי הנחשב לפגיע במיוחד. השינויים ההתנהגותיים כוללים בתוכם בדיקה מתמדת של הגבולות, מרידה ונטייה לווכחנות, בעוד שבמישור החשיבה נעשה מעבר חיוני לחשיפה מופשטת ("שחור או לבן"), לאגוצנטריות וכן לביקורתיות.

בהתאם לכל אלה, לא מפתיעה המורכבות של תקופה זו. מצד אחד של המשוואה, צריך להעניק לילד עצמאות. מן העבר השני, ישנה תלות משמעותית במבוגרים, לא רק מבחינה חומרית כי אם מבחינה רגשית. בני נוער מעניקים חשיבות מכרעת לבני גילם ועושים הכל על מנת להרגיש שייכים לחברה המקיפה אותם. התוצאה האפשרית של כך היא מתבגר שנראה כאילו הוא בטוח בעצמו, אך ייתכן מאד שהוא מרגיש מתחת לפני השטח תחושות דוגמת בדידות או בלבול. בני נוער המפתחים חשדנות כלפי המבוגרים, ירגישו בטוחים לשתף את שעל לבם בסביבה הנחווית מוגנת.  סביבה המאפשרת להם  להביע סוגיות ותחושות הנוגעות לשנים אלה, דוגמת התלבטויות לגבי הזהות, מחשבות, חרדות, קשיים, פחדים ועוד.

מעבר לצורך להעניק לבני הנוער תשומת לב ניכרת, אפשר בהחלט לחשוב על פנייה לשיטת ה-NLP, שיכולה לסייע בצורה ניכרת בתקופה הזו. NLP מסייע להפנים אמונות מחזקות הנוגעות לאני העצמי של המתבגר/ת, מעניק כלים המחזקים את הכוחות, מוביל לפתרון בעיות מגוונות המקשות על המתבגרים, משפר את הדימוי העצמי שלהם ועוד. ניתן לטפל באמצעות הגישה בשלל נושאים שעשויים להעסיק או להפריע לכל מתבגר באשר הוא, דוגמת ביטחון עצמי ירוד, זהות מינית לא ידועה, דימוי גוף בעייתי, קשיים חברתיים, בעיות תקשורת, חרדות, פוביות, הפרעות אכילה, התמכרויות ועוד.

העובדה שמדובר בטיפול דיסקרטי, הנעשה בנוכחות המנחה והמונחה בלבד, מסייעת אף היא, בתקופה בה הם ששים אחר פרטיות ועלולים להרגיש בושה אם חבריהם ידעו על כך. כמובן שבדומה למקרה של מבוגרים, אחד המפתחות העיקריים להצלחת התהליך הוא הגדרת יעדים מדויקים.